Archief

Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

20.10 u

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

Vanavond kom Ik om troost te bieden aan de zondaars die menen dat ze niet waardig zijn om voor Mij te staan.

Ik wend Me tot diegenen onder jullie - arme, gekwelde zielen - die menen dat jullie zonden zo weerzinwekkend zijn dat ik jullie niet zou kunnen vergeven. Hoe verkeerd zijn jullie !

Weten jullie niet dat er niet één zonde is die Ik niet kan vergeven ? Waarom zijn jullie zo bang ?

Weten jullie niet dat zelfs de meest zwaarwegende zonde van moord vergeven kan worden ? Alle zonden kunnen en zullen vergeven worden als er waarachtig, oprecht berouw getoond wordt.

Ik wacht ! Open jullie hart voor Mij ! Vertrouw op Mij ! Ik ben waarschijnlijk de enige, ware vriend die je hebt, in de zin dat je Mij alles kunt vertellen en het zal Mij niet choqueren.

De zonde is een onderdeel van het leven. Zeer weinig zielen, met inbegrip van de uitverkoren zielen, kunnen voor een langere tijd in een staat van genade blijven.

Heb nooit het gevoel dat jullie je zonden niet kunnen opbiechten, ongeacht hoe ernstig ze misschien ook mogen zijn !

Als jullie Mij vrezen en Mij de rug blijven toekeren, zullen jullie jezelf nog verder van Mij verwijderen.

Veel van Mijn kinderen voelen zich Mijn liefde niet waardig. Nochtans houd Ik van iedereen, met inbegrip van de verharde zondaars. Ik vergoelijk de zonde niet ! Dat zou Ik nooit kunnen ! Maar Ik houd van de zondaar.

Het was vanwege de zonde dat Ik als een Redder in jullie wereld gestuurd werd zodat jullie vergeven zouden kunnen worden.

Om vergeven te worden, moeten jullie om vergiffenis vragen. Wanneer jullie vergeving zoeken, moeten jullie eerst nederig worden. Want zonder nederigheid is er geen oprecht berouw.

Ik, jullie Redder, smeek jullie om stil te staan en na te denken over hoe jullie je leven leiden. Ofwel houden jullie van God door jullie goede daden en naastenliefde of jullie doen dat niet.

Jullie hoeven Mij niet te kennen om van Mij te houden, kinderen. Door jullie werken, jullie liefde voor elkaar, jullie vriendelijkheid en edelmoedigheid die jullie voor anderen tentoonspreiden, bewijzen jullie je liefde voor Mij zonder het te beseffen.Het zal bovendien door jullie nederigheid van hart zijn, wanneer jullie oprecht berouw tonen voor alle verkeerde handelingen in je leven, dat jullie ook je liefde voor Mij zullen bewijzen.

Hoe denken jullie anders dicht bij Mijn Hart te kunnen komen ?

Jullie mogen nooit bang zijn om Mij te benaderen. Ik ben nooit ver weg!

Kom nu tot Mij zodat Ik jullie ziel kan koesteren en jullie de vrede kan geven waar jullie naar hunkeren.

Jullie geliefde Jezus