Archief

Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

12.00 u

Passage uit een persoonlijke boodschap, geopenbaard aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, dat de zestiende Kruistocht van Gebed bevat, opdat de mensen de genaden zouden aanvaarden die hen door Jezus gegeven worden tijdens de Waarschuwing en een gelofte om Zijn allerheiligste woord aan de wereld te verkondigen.

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld. Je moet deze nooit in twijfel trekken. Niet één van deze boodschappen werd, op welke manier dan ook, bezoedeld.

Bereid je voor op de Waarschuwing en zeg aan je familie en kinderen een klein gebedje te bidden om vergiffenis voor hun zonden te vragen.

Ik zal je vandaag een bijzonder kruistochtgebed (16) voor de wereld geven om de zielen te helpen sterk te blijven tijdens de grootse daad van barmhartigheid die Ik de wereld nu aanbied.

O mijn Jezus, houd mij sterk tijdens deze beproeving van Uw grootse barmhartigheid.
Geef mij de nodige genaden om klein te worden in Uw ogen.
Open mijn ogen voor de waarheid over Uw belofte van eeuwige redding.
Vergeef mij mijn zonden en toon mij Uw liefde en Uw hand van vriendschap
Sluit mij in de armen van de heilige familie opdat wij allen opnieuw één kunnen worden.
Ik houd van U, Jezus, en beloof dat ik vanaf vandaag Uw heilig woord zal verkondigen
zonder angst in mijn hart en met zuiverheid van ziel voor eeuwig en altijd. Amen.

Vrees nooit deze grootse daad van Mijn barmhartigheid die plaats moet vinden want anders zouden de naties elkaar vernietigen.

Het grootste deel van de mensheid zal zich bekeren maar de strijd om de zielen zal nu heviger worden.

Jullie geliefde Jezus

Verlosser van de hele mensheid