Archief

Kruistocht van gebed (11) ‘Stop de haat tegen de zieners’

Stop de haat tegen de zieners

Ik zal jullie behoeden voor de verschrikkingen van jullie wereld

Mijn innig geliefde dochter, diegenen die er zo naar verlangen om hun liefde voor Mij te bewijzen, ondervinden zeer vaak vertwijfeling in hun ziel waardoor ze het gevoel hebben verstoken te zijn van Mijn liefde. 

H. Maagd Maria : Mijn geschenk om de slang te verslaan en vernietigen

Mijn kind, zeg aan al de volgelingen van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, dat zij te allen tijde Mijn bescherming moeten opzoeken. 

Kruistocht van gebed (10) ‘Het vuur van Uw liefde dragend’

Het vuur van Uw liefde dragend

Kruistocht van gebed (9) ‘Het aanbieden van het lijden als geschenk’

Het aanbieden van het lijden als geschenk

Loop aan Mijn zijde en je zult bespuwd worden

Mijn innig geliefde dochter, je moet eraan denken dat wanneer je Mij dient, je leven nooit over rozen zal gaan.

Ik onthul geen datums

Mijn innig geliefde dochter, je moet kalm en beheerst blijven en al je vertrouwen op Mij stellen.

De wereld zal voorgoed veranderd worden

Mijn innig geliefde dochter, vrees niet aangezien de tijd voor jou en de hele wereld gekomen is.

Kruistocht van gebed (8) ‘De schuldbelijdenis’

Ik, Jezus, jullie Koning en Redder, bied jullie nu Mijn gebed voor de schuldbelijdenis aan.

Kruistocht van gebed (7) ‘Gebed voor diegenen die de barmhartigheid afwijzen’

Mijn innig geliefde dochter, Mijn komst om de mensheid nog eens te redden vóór het laatste oordeel, is zo dichtbij. 

Kruistocht van gebed (6) ‘Gebed om de Antichrist te stoppen’

Om de Antichrist te stoppen

Kruistocht van gebed (5) ‘Eer aan God de Allerhoogste’

Eer aan God de Allerhoogste

Kruistocht van gebed (4) ‘Verenig alle families’

Mijn dochter, dit gebed is belangrijk want het zal helpen om de families bijeen te houden opdat zij samen kunnen verblijven in Mijn nieuw Koninkrijk van het Paradijs op aarde.

Kruistocht van gebed (3) ‘Bevrijd de wereld van angst’

Mijn innig geliefde dochter, Ik voorzie je nu van het gebed om de wereld van angst te bevrijden.

Kruistocht van gebed (2) ‘Gebed voor de wereldheersers’

Mijn innig geliefde dochter, vandaag spoor Ik Mijn volgelingen aan dit gebed aan te bieden om die arme kinderen te redden die gekweld worden door de leiders van hun eigen land die, op hun beurt, gedicteerd worden door wereldmachten, niet die van God.

Kruistocht van gebed (1) ‘Mijn geschenk aan Jezus om zielen te redden’

Mijn geliefde dochter, vraag Mijn kinderen a.u.b. om vanaf nu tot aan de Waarschuwing deze gebeden te bidden. 

De voorbereidingen zijn thans voltooid

Mijn innig geliefde dochter, luister nu aandachtig. Stel a.u.b. al Mijn kinderen gerust dat het geloof hun redding zal garanderen. Dit is het enige dat nu telt.

H. Maagd Maria : Bid voor Paus Benedictus

Mijn kind, er zal hevig gevochten worden zodra de strijd om de zielen begint.

God de Vader vraagt Zijn kinderen om zich in gebed te verenigen

Mijn dochter, Ik kom vandaag om Mijn dierbare kinderen en al diegenen die in Mij geloven, bijeen te brengen om in vereniging te bidden om alle zielen op aarde te redden.

Mijn woord wordt niet afgewezen uit angst maar door de zonde van hoogmoed

Mijn innig geliefde dochter, hoe komt het dat de mensen Mijn onderrichtingen ingewikkeld maken. 

Bid, ontspan en wees blij want deze tijd nu is kort

Mijn innig geliefde dochter, soms verwarren Mijn boodschappen jou. Maar dat is niet erg.

Jullie moment van glorie onder Mijn ogen – Jullie moment van redding

Mijn innig geliefde dochter, de scheiding van Mij is pijnlijk vooral voor diegenen die Mij kennen.

Eerst zullen er tekenen aan de hemel verschijnen – De zon zal rondtollen

Gebed en veel ervan is nu nodig om de zielen te helpen redden. 

De twee dieven aan het kruis

Mijn innig geliefde dochter, toen Ik stervende was op het kruis waren er vlakbij twee dieven. Ook zij werden op hetzelfde moment gekruisigd.

Velen zullen als boetedoening de pijn van het vagevuur ondergaan

Kinderen, luister naar Mijn dringend verzoek om jullie op dit moment toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Mijn welbeminde Moeder.

Jij zult in veel plaatsen gehaat worden en in andere gevreesd

Mijn geliefde dochter, je moet luisteren. Wanneer Mijn profetieën zich ontvouwen waarop Mijn heilig woord aanvaard en beluisterd zal gaan worden, moet jij voorzichtig zijn. 

Demonische bezetenheid en de zonde van de haat

Mijn innig geliefde dochter, de mensen beseffen niet dat Ik dagelijks Mijn kruisiging herbeleef. 

God de Vader – Laatste oproep aan de atheïsten

Mijn dochter, er zal nu aan de mensheid de hand van Mijn barmhartigheid getoond worden aangezien de komst van Mijn Zoon op handen is.

De wereldwijde groepering die jullie bankwezen vernietigde, zal uiteenvallen

Mijn liefste dochter, uit Mij komt het ware leven, het enige leven dat de mens ooit nodig zal hebbe van hier tot in de eeuwigheid.

Mijn boodschappers zijn nu onder jullie om jullie ziel voor te bereiden

Mijn geliefde dochter, de aangekondigde profetieën zullen bekend gemaakt gaan worden en zullen overal ter wereld gezien worden zodat niemand in staat zal zijn om deze te negeren.

Het weer zal vreemde tekenen beginnen te vertonen

Mijn innig geliefde dochter, het weer zal vreemde tekenen beginnen te vertonen omdat de aarde zich naar een nieuwe toestand begeeft als voorbereiding op Mijn daad van goddelijke barmhartigheid wanneer Ik kom om jullie nogmaals te redden.

H. Maagd Maria: Tijd voor Mijn Zoon om Zijn geschenk van Goddelijke Barmhartigheid te overhandigen

Mijn kind, het moment nadert voor Mijn Zoon om Zijn geschenk van goddelijke barmhartigheid te overhandigen. Aldus moet jij je concentreren op je missie om zielen te redden.