Archief

Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

19.15 u

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen. Ik zal jullie, Mijn Strijdmacht, voorzien van gebeden die opgezegd moeten worden om zielen te redden. Deze gebedsgroepen zullen zich uitbreiden en vanuit haar gelederen zal een waarachtige strijdmacht van toegewijde volgelingen opstaan om de waarheid, over Mijn goddelijke belofte van redding voor iedereen, uit te brengen.

Deze groepen zullen de strijdmacht vormen, zoals bepaald door Mijn geliefde Vader, die de duisternis van het kwaad, veroorzaakt door Satan en zijn gelovigen en volgelingen, zal aanpakken.

Ja, Mijn dochter, hoewel het moeilijk te begrijpen valt, zijn er toch veel mensen die niet enkel Satan erkennen maar hem ook trouw zweren. Er zijn talrijke zielen in duisternis die de Koning van de Duisternis eer betonen en aanbidden. Veel kerken, verborgen voor de ogen van Mijn kinderen van het licht, werden gebouwd ter ere van Satan. Zij buigen voor hem, houden zwarte missen en beledigen Mij door allerhande godslasteringen en heiligschennissen die jullie zouden shockeren en doen walgen. Hun aantal stijgt en veel van Satans toegewijde en getrouwe volgelingen bekleden zeer respectabele topposities in de bedrijfs-, bank- en politieke kringen. Zij verenigen zich eensgezind in weerwil van God, Mijn Eeuwige Vader, zich ten volle bewust van wat zij aan het doen zijn.

Net zoals Satan de mensheid haat omdat deze geschapen werd door God de Vader, Schepper van alle dingen, haten deze satanische toegewijden de mensheid. De haat die zij voelen is zo diep dat zij zullen proberen een elitair leger samen te stellen om het leven van miljoenen mensen op aarde te verwoesten. In hun streven naar macht en rijkdom zullen zij erop gericht zijn om de weg vrij te maken voor hun eigen noden en begeerte om te heersen over de mensheid.

Zij behoren tot de verharde zondaars waarvoor Ik jullie hulp zoek, kinderen. Ik heb jullie gebeden nodig om hun hart te openen voor de leugens die hen door de Bedrieger werden wijsgemaakt. Zij zijn voor Mij verloren tenzij zij smeken om Mijn barmhartigheid. Dit is waarom het gebed hun enige reddende genade kan zijn.

Dit machtig leger, geleid door de Bedrieger, zal trachten om vreselijke vernieling aan te richten. Zij zijn al aan het proberen om Mijn kinderen te vergiftigen op de meest sluwe manieren via jullie water, geneesmiddelen en voedsel. Blijf a.u.b. te allen tijde waakzaam!

De hand van Mijn Vader zal kort na de Waarschuwing op deze goddeloze zielen neervallen wanneer ze Mijn barmhartigheid blijven afwijzen. Intussen moeten jullie standhouden, kinderen, en niet toelaten dat jullie landen geïntimideerd worden. Bid voor Mijn bescherming en houd jullie leven eenvoudig. Bid en ontvang de sacramenten. Vraag om Mijn hulp bij alle dingen en Ik zal reageren op jullie smeekbeden overeenkomstig Mijn allerheiligste Wil.

Bid, bid, bid om de snode plannen, die deze groep aan het beramen is om de wereld te beheersen, te verzachten. Zij winnen aan macht in het Midden-Oosten en zij doen pogingen om Europa te beheersen alvorens zij zich richten op andere delen van de wereld. De vijanden die zij opwerpen in de nieuwsmedia zijn niet de echte vijanden. Zij creëren vijanden om vergeldingsmaatregelen te rechtvaardigen die altijd hetzelfde doel zullen hebben. Om te heersen. Om te bezitten. Om rijkdom op te bouwen.

Bid voor hen opdat zij zich bekeren want zonder bekering zullen hun goddeloze daden veel verdriet en leed veroorzaken. Mijn Eeuwige Vader zal hoe dan ook optreden door middel van Zijn kastijding maar zij kunnen toch nog schade toebrengen wat onnoemelijk veel leed onder Mijn kinderen zal veroorzaken.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus